Dílo měsíce: Adriena Šimotová, Dotyk židle I, 1990

Volný čas
O díle jedné z klíčových osobností české výtvarné kultury, náležícího k cyklu „Dotyky věcí“, které osciluje mezi kresbou a objektem, mezi pamětí a přítomností a nese stopu důvěrného soužití s člověkem, promluví Marcela Štýbrová.
Termíny