Prostor pro město III.

Volný čas
Přednáška a projekce studentské iniciativy urbanACT, která aktivizuje pražské publikum k proměně veřejného prostoru pomocí přednášek, workshopů a happeningů. Dalším pozvaným hostem je Nina Šošková, která představí své i další aktivity s veřejným prostorem na slovenské scéně. Součástí akce je koncert.
Termíny