ČSKH/K. Englichová - harfa/V. Veverka - hoboj/M. Kasík - klavír

Hudba
Vystoupí: Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj, Martin Kasík – klavír.
Termíny