Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě

Volný čas
Křest mezinárodní antitotalitní čítanky "Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě". Vydavateli jsou Konrad Adenauer Stiftung a Platforma evropské paměti a svědomí, editorkou Gillian Purves.
Termíny