O velikém, maličkém a sluníčku

Divadlo
Pohádka o nerozlučných kamarádech s rozdílným úhlem pohledu pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením v cyklu představení "PŘESČAS"
Termíny