Šumava a její budoucnost

Volný čas
Zveme vás zve na přednášku Ing. arch. Pavla Valtra. Příroda, osídlení, turistická infrastruktura a další vývoj Šumavy. www.urbioprojekt-valtr.cz

Termíny