Marek Šumník a Benda Quartet

Hudba
Účinkují: P. Grabovský – 1.housle, P.Benda – 2.housle, M. Šumník – viola, T.Svozil – violoncello. Na programu skladby Mozarta, Bacha, Ysaye, Šostakoviče.
Termíny