Fragmenty P. K.

Film, Krátký film
Netradiční portrét režiséra Pavla Kouteckého, který se zcela nesmazatelně zapsal do dějin české kinematografie. Dokázal na realitu kolem sebe nahlížet z jiného úhlu než ostatní autoři. Poháněla ho touha „si hrát", objevovat, sdílet a hlavně sdělit.
Termíny