Pod magickou horou

Výstava
Na výstavě představí svoji tvorbu Juraj Szedlák. Jeho inspirací se stala krajina Podřipska.
Termíny