Posvátná místa a příběhy indiánského kmene Černonožců

Volný čas
Povídání o setkání s indiánským kmenem v jihozápadní Kanadě, jeho zemí, lidmi, příběhy a tradicemi.

Termíny