Přednáška Karla Reidla „Psychosomatika a zdravotní potíže“

Volný čas
v přednáškovém sále.

Termíny