Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala „Metody jak se dostat za mysl a napojit se na věčný zdroj existence“

Volný čas
ve studovně-čítárně.

Termíny