Beseda se spisovatelem a lékařem MUDr. Petrem Němcem „Příběhy cechu Hubertova“

Volný čas
v přednáškovém sále.

Termíny