Vztahy…umění milovat

Volný čas
přednáška pro ženy o tom, jak si samy sebe uvědomujeme ve vztazích, o rodinných vzorcích a jejich přijímání, o roli oběti. Přednášejí Mirka Resslerová. Přihlášky v čajovně.

Termíny