Krojovaný farní ples a předtančení besedy

Volný čas
hraje DH Zlaťanka v KD, tombola a občerstvení zajištěno. Pořádá Římskokatolická farnost Lovčice.

Termíny