Večer s ombudsmanem

Volný čas
„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní projekt, který posiluje právní povědomí občanů a otvírá diskuzi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Přispívá k tomu, aby spravedlnost byla přístupná každému. KD

Termíny