Galavečer pro přírodu a myslivost

Volný čas
v obecní hale U Orla – tento galavečer je připraven u příležitosti prvního výročí založení Ekocentra pro informace a poradenství. Účast přislíbil populární Petr Bende se svým Bandem, moderátor doc. MgA Karel Hegner. K tanci a poslechu bude hrát CM Grajcar.

Termíny