Vnitřní dítě - naše skryté bohatství

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Navázání vztahu s naší nejmoudřejší částí, naším vnitřním dítětem

Využijme šanci k vzácnému setkání s bytostí nám nejbližší – s naším vnitřním dítětem. Pohladíme ho, promluvíme s ním a získáme představu o tom, jak se mu vlastně daří a zda mu něco nedlužíme. Bez toho, aby právě ono se cítilo šťastné a naplněné, totiž ani my nemůžeme dosáhnout harmonie.

Vnitřní dítě je studnicí tvořivosti, spontánnosti, dobrodružnosti, hravosti, zvídavosti, sexuality, intuice a radosti v nás, pomáhá nám v osobním růstu, poznání a objevování světa, vede nás k úžasu a nadšení.  Vnitřní dítě zastupuje celou naši emoční a citovou složku, je centrem naší energie.

Chceme-li se sami se sebou cítit dobře, především se musí s námi cítit dobře naše vnitřní dítě. Tak, jak s námi zacházeli, když jsme byli malí, zacházíme sami se sebou, když jsme velcí. Vnitřní dítě může být obrovským zdrojem pozitivní síly, pokud je mu dobře a je spokojené. Většina z nás má však vnitřní dítě v sobě uvězněné, ztracené nebo ublížené.

Seminář je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, … Pojďme léčit své vnitřní dítě, aby se nám v životě dařilo a vše mohlo jít lehce.

Kdy: sobota 12. 4. 2014, 10 - 18 hodin.

Kde:   Centrum Sluneční vítr
Vložné:  Výši vložného si určuje každý účastník na konci semináře dle vlastní spokojenosti
Přihlášky a informace: info@slunecnivitr.cz nebo na tel.: 601 323 989

Termíny