Lopatou i počítačem. Nedestruktivní výzkum (nejen) barokní zahrady

Volný čas

Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci; tentokrát představí RNDr. Roman Křivánek, PhD. a Mgr. Renata Tišerová využití moderních metod v archeologii na konkrétním příkladu průzkumu barokní zahrady na Lemberku a dalších zajímavých archeologických lokalitách v severních Čechách.


Krajská vědecká knihovna v Liberci, čtvrtek 6.2.2014, 18.00 hodin, Velký sál, 2. patro, vstupné dobrovolné.

Pozvánka na Facebooku.

Termíny