Intimní interakce

Výstava
„Idea výstavy vyvstala vloni na jaře, kdy jsme s týmem psychiatrů a neurovědců připravovali experimentální studie, které pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech,“ objasňuje Ladislav Kesner. „Když jsem sestavoval rozsáhlou databázi ‘stimulů’ – obrazů z různých historických období – uvědomil jsem si, že v současném umění lze jen vzácně nalézt explicitní zobrazení afektivní a intimní komunikace dvou či několika lidských bytostí.“ Současné umění se podle autora výstavy ve své většině zabývá buď sociálními a politickými tématy nebo komplikovanými otázkami své vlastní existence a smyslu. „Pokud se téma intimity objevuje, bývá většinou přítomné jen nepřímo – v rámci širších a populárních témat – jako je tělesnost, sexualita, umělecká sebereflexe, mezigenerační vztahy a často je sevřeno do rámce feministického diskurzu.“ Smyslem tohoto projektu je proto vyzdvihnout pohled na intimitu, intimní komunikaci a afektivní interakce jako součást lidské přirozenosti. „Úmyslně se vyhýbám tomu, abych téma uzavřel do jakéhokoliv apriorního výkladového rámce. Výstava se proto soustředí na zobrazení různých poloh intimní komunikace a vztahů lidských bytostí – partnerských, rodičovských, přátelských, pečovatelských, případně i intimních interakcí se sebou samým,“ uzavírá autor výstavy. Finální výběr zahrnuje rovněž umělce, kteří tak či onak ukazují na bariéry či nemožnost intimních vazeb, ironizují je či problematizují, anebo situují problém intimity do sociálního
Termíny