Roman Zuzák - Obrázky přírody

Výstava
Výstava třiceti fotografií Romana Zuzáka představuje průřez a výběr jeho tvorby. Je zaměřena na tři hlavní oblasti fotografova zájmu, na které směřuje své objektivy. První oblastí je makrofotografie, především hmyz, která dává možnost přiblížit detaily světa a těl malých živočichů, které jsou často běžnému pozorovateli skryty. Ukazuje bizarnost tvarů hmyzu a situace běžné v přírodě. Všechny snímky byly realizovány v životním prostředí živočichů, bez jakékoliv manipulace s nimi a aranžování. Druhou částí je cyklus Cesty, jako pomyslný, věčný a stále se opakující proud času v přírodě a v lidském životě. Cesty procházející krajinou, spojující, nekončící i končící. Třetí tematickou oblastí tvoří snímky zaměřené na vzájemné a estetické propojení a doplnění lidské činnosti a přírody, tvořící společnou harmonii a celek.
Termíny