Zeolity a minerály pegmatitových žil

Výstava
Výstava dokumentačních vzorků z lokalit na Příbramsku.
Termíny