Umění jako reklama - reklama jako umění

Volný čas
Krátké představení života a tvorby avantgardního umělce, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s čokoládovnou Orion, pro niž vytvořil známou čtyřcípou hvězdu nebo kofilového mouřenína.
Termíny