Křížové výpravy, rytířské řády a poutníci do Svaté země

Volný čas
Dříve, než vzrostla obliba Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela, byla cílem zbožných křesťanů ve středověku hlavně cesta do Svaté země. Po několika křížových výpravách se ji podařilo na krátký čas osvobodit z rukou Arabů, a tak se uvolnila cesta do Jeruzaléma, hlavního cíle pouti. O bezpečnost poutníků se staraly nově vzniklé rytířské duchovní řády, z nichž nejvyššího vlivu dosáhl řád templářů. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová.
Termíny