Lidová architektura Kraje Vysočina - nedoceněná a opomíjená

Výstava
Na 17 panelech se představuje všech osm vesnických památkově chráněných území včetně ukázek deseti typů lidových stavení.
Termíny