Zdraví pro tělo

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Druhá přednáška cyklu "Nová medicína", s videoprojekcí.
Lidské tělo jako nástroj;

Umět zachránit život;

První pomoc v krizových situacích.

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny