Indiáni Severní Ameriky

Výstava

Vernisáž výstavy o životě indiánů a „bílého muže“ v období druhé poloviny devatenáctého století, které popisuje ve svém díle Karel May.

 

Vstup volný

Termíny