Ondekoza – bubenická legenda

Film, Hudební film
Vzácný umělecký dokument jednoho z pozoruhodných představitelů japonské nové vlny o svérázné komunitě, kterou stmelilo prostředí nehostinného ostrova Sado, hra na bubny taiko a maratónský běh. Film, který byl poprvé uveden až 9 let po režisérově smrti, měl velmi pohnuté osudy – získání původní kopie je malým zázrakem a uvedení v rámci festivalu Eigasai skutečnou raritou.
Termíny