Jan Karpíšek - Hypotéka na kabát

Výstava
„Momentálně brněnský malíř, bděle spočívající v přítomném okamžiku. Tělo v předepsané poloze. Mysl, podobná sklenici s vodou, v níž se v klidu usazuje kal na dně. Svět, jak je. Zazen … Přijde doba, kdy hodnotu dvou miliónů bude mít kožich. Nebo kabát.“
Termíny