Klavírní pohlazení

Volný čas
kongresový sál LH. Poslechové odpoledne s vážnou hudbou. Eva Sýkorová, studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

Termíny