Zápis do 1. třídy ZŠ praktické a ZŠ speciální pro školní rok 2014/2013

Volný čas
Zápis do 1. třídy Základní školy praktické a Základní školy speciální pro školní rok 2014/2013 proběhne 13.2.2014 od 8 do 15 hodin a 14.2.2014 od 8 do 14 hodin v prostorách školy. V těchto dnech si můžete naši školu prohlédnou a informovat se o možnostech výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termíny