O Bezměrovského krále

Volný čas
6.turnaj Okresní žákovské ligy (šachový turnaj mládeže do 15 let).

Termíny