Egypt - dar Nilu

Volný čas
Egypt dar Nilu je název výstavy v rozsáhlých prostorách Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska nabízející příležitost seznámit se s jednou z největších a nejstarších civilizací, která se rozprostírala na březích Nilu. Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelem a cestovatelem Jánem Hertlíkem (1979), rodákem z Handlové, který v současné době žije v Pezinoku. Ján Hertlík věnuje všechen volný čas své největší vášni – Egyptu. Jeho druhou velkou láskou je cestování, odkud si vozí repliky archeologických nálezů, které různými uměleckými technikami upravuje do podoby originálů. Sbírka začala vznikat v roce 2002. Na výstavě návštěvník uvidí různé druhy plastik vč. „průvodu“ zvířat, busty panovníků, sochy vládců a bohů, různé typy pyramid, ale i obrazy a jiná umělecká díla navozující atmosféru starověkého Egypta. Podrobnější informace o výstavě: http://www.egyptan.sk/clanky/moje-vystavy/vystava-egypt-dar-nilu/

Termíny