Neděle dramatické výchovy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Divadlo
Přehlídka amatérských souborů z Prahy, Čech, Moravy a Slezska.
Termíny