Podvečer ZUŠ

Hudba
Vystoupení žáků hudebního oddělení za doprovodu zimních obrázků a mluveného slova.
Termíny