SECESE ART-DECO: PLAKÁTY Z LET 1890 - 1930

Výstava

Galerie města Trutnova připravila výběr z unikátní soukromé sbírky secesních a art decových plakátů z majetku Zdeňka Harapese. Jeho sbírka obsahuje díla významných zahraničních autorů a nechybí ani čeští tvůrci, kteří se zabývali uměním plakátu - mimo jiné i V. Hynais a J. Úprka. Všechny jsou originální vícebarevné litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky.

Secese a art deco - etapy v dějinách umění, které prosluly významným rozvojem dekorativní užité tvorby. Plakáty v tomto období zažívají svoji nejslavnější éru. Jak můžeme sledovat i na příkladu Alfonse Muchy, jejich tvůrcům se dostalo věhlasu a vizuální charakter plakátové tvorby měl mnohdy vysokou uměleckou úroveň.
Pestrá kolekce secesních a art decových plakátů je nejen prezentací umělecké tvorby, ale je také živým dokumentem doby, v níž jednotlivé kusy vznikaly. Reklamní tvorba z let přelomu a počátku století nám idylickým způsobem nastiňuje všední i sváteční život období fin de siecle a posléze tzv. první republiky. Tematické rozpětí plakátů ve zkratce sahá od piana po pijana: lázně a bary, elegantní kuřáci, drogistické zboží či módní bicykly, piana a pneumatiky té nejlepší kvality, to vše má dnes charakter nostalgické vzpomínky na dobu gentlemanů a elegantních dam. Výběr představuje reprezentativní plakátovou tvorbu uvedeného období.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 22. ledna 2014 v 17 hodin.
Výstavu uvede Petr Štembera, kurátor Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Několik hitů z 30. let zazpívá Jan Sklenář, zpěvák a herec Klicperova divadla v HK a hrou na klávesy ho doprovodí pianista Pavel Horák.

Kontakty

www.galerietu.cz

Termíny