Nástěnné a deskové malířství v Jihozápadních Čechách

Volný čas
Přednáší Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UK v Praze).
Termíny