Don Juan

Divadlo
Občas se stane, že postavy klasických divadelních her přejdou do života a stávají se symboly čehosi. Stejný osud potkal Moliérova Dona Juana, dnes je jeho jméno synonymem označujícím milovníka žen, který tuto vlastnost nadužívá více, než je zvykem. Moliérův Juan je postava daleko složitější a nedá se zredukovat jen na přívěsek svého přívěsku, jak to kdysi trefně vyjádřil jeden známý režisér. Don Juan může být také chápán jako symbol vzpoury proti pokrytecké společnosti.
Termíny