Indiáni Severní Ameriky

Výstava
Výstava o životě indiánů a „bílých mužů“ v Americe v období druhé poloviny devatenáctého století.
Termíny