Annegret Heinl, Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost

Výstava
Výstava dokazuje, že zájem výtvarníků a též hudebníků o nestandardní reprezentace zvukových struktur a procesů je pořád živý a aktuální. Dva výtvarníci s nadstandardním zájmem o aktuální hudbu, Annegret Heinl a Jan Steklík, nám předvádějí možné podoby hudby, rezignující na pragmatiku hudební notace ve prospěch otevřeného čtení a hravé estetiky bez interpretačních zábran. Rozechvěných pět linek osnovy, liberální a vtipné instrukce i rytmizované vizuální struktury vibrují významy, jež přesahují rámec konvenčních hudebních asociací, a tudíž nabízejí empatickému divákovi možnost realizovat četnými způsoby a prostředky svou vlastní hudbu. Hudba, jež předchází své notaci, je potvrzením teze, že umělecký text (dílo) nemůže být pouhým obalem informace.
Termíny