Jan Samek - Zóny šedivé a zóny barevné

Výstava
Akademický malíř Jan Samek se narodil 27. 1. 1958 v Hradci nad Ostravicí, žije a pracuje v Ostravě. Je absolventem malířského studia na pražské Akademii výtvarných umění. Celé čtvrtstoletí tvůrčí práce a hledání sama sebe prožil v mediálním ústraní. Což ovšem neznamená, že by snad mezi mimořádné osobnosti nepatřil. Za mimořádný je třeba považovat již prostý fakt, že jeho tvůrčí hledání se jako klíště drží všech atributů, které Samkovo odborné a umělecké oko spatřuje jako poněkud nenáležitě vyhraněné, přímočaře svébytné a konvencím odporující: výrazné a přitom racionálně málo pochopitelné anatomické disproporce figur, „jedovatá“ barevnost, lpění na tradiční malířské formě a upřednostňování prostších malířských technologií, jako je třeba akvarel, kvaš a zejména pastel před olejem nebo akrylem. Malíř navíc neudržuje žádná standardní kontakt se skupinovými programy a tvoří v podstatě sám. Díky tomu si ale uchoval naprosto autonomní výraz a postavení. Současně se ovšem stal subjektem „out side“. Protagonista naší výtvarné scény Jiří Surůvka použil pro titul textu katalogu jedné z výstav současného umění výraz „Hochštapleři a autsajdři“. Podle toho je Jan Samek jasně hlavním adeptem na titul tvůrce, stojícího osamoceně mimo kulturní centrum, kterého navíc společenské uznání a ocenění zajímá asi tolik, co cena hliněných kuliček na newyorské burze.
Termíny