Život a dílo malíře Eliáše Dollhopfa (1703-1773)

Volný čas
Při příležitosti vydání monografie o barokním malíři Eliáši Dollhopfovi představí její autor, Mgr. Zbyněk Černý, život a dílo tohoto proslulého tachovského rodáka.
Termíny