Indiánský svět

Výstava
S prezentovanou výstavou se do Tachova po 10 letech vrací skupina lidí, kterým učaroval svět původních obyvatel severoamerického kontinentu, a kteří podstatnou část svého volného času zasvětili studiu materiální a spirituální kultury těchto národů. Zvláštní důraz je při tom kladen na oblast tzv. severních plání (Lakotové, Vrány) a Horní Missouri (Hidatsové). Výstava skýtá nejen zajímavou možnost sondy do života těchto obyčejných lidí, kteří žijí mezi námi, ale přináší rovněž bezpočet informací z různých sfér života severoamerických Indiánů, včetně dobových materií.
Termíny