Oskar Kokoschka: sedm pohledů na Prahu

Volný čas
O. Kokoschka našel v Praze náměty pro 18 obrazů, našel v Praze také svou budoucí ženu a jedinečné pražské kulturní specifikum. Vycházka nás zavede na místa, která byla pro malíře inspirující. Provádí PhDr. Jana Jebavá.
Termíny