Oldřich Tichý - obrazy

Výstava
Oldřich Tichý ve své malířské tvorbě, jež se vyvíjela od figurálních kompozic, přes zátiší až k imaginativním prostorům se symboly a archetypálními tvary, dospěl až k tématům vnějšího a vnitřního světa a na hranici abstrakce. Současná malba se pohybuje kdesi na pomezí imaginativního umění a lyrizující abstrakce. Její hodnoty jsou přesvědčivé a stálé díky platnosti obsahu a malířským schopnostem umělce, jehož můžeme zařadit mezi nejvýznamnější osobnosti současné české umělecké scény.
Termíny