Vsetínští židé a Holocaust

Volný čas
Kořeny antisemitismu a jeho latentní přítomnost ve společnosti a na Vsetínsku, nacistická represivní opatření vůči Židům za druhé světové války a osudy vsetínské židovské komunity. Přednáší PhDr. Tomáš Baletka, PhD. a Mgr. Zdeněk Pomkla.
Termíny