Hadrová Ančka

Volný čas
Vyprávění etnografky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Blanky Petrákové o spletitých osudech hadrové panenky z muzejní sbírky, doplněné promítáním a čtením ze stejnojmenné knihy.
Termíny