Společnost a práce / společnost bez práce?

Volný čas
Práce ve smyslu sociologické kategorie označující nejen lidskou činnost, ale také soubor klíčových sociálních institucí, je ústředním nábojem evropské modernity. Právě práce utvářela nejpozději od 19. století společenskou kohezi. Její odlišná pojetí vytvářela napětí mezi různými sociálními aktéry a určovala tak náboj sociálních bojů. V současném neoliberálním kapitalismu se tento étos modernity dostává pod výrazný tlak. V dalším cyklu Jiných pohledů na současnost se budeme zabývat proměnami práce jako (dosud) určujícího étosu společnosti. K jakým proměnám dochází? K jakým změnám dochází v antagonismu práce-kapitál? Jakým způsobem se mění podmínky práce? Co je to prekarizace práce? Co znamená společnost bez práce? Moderuje Ondřej Lánský.
Termíny