Vesnice u vody: staré Holešovice a okolí

Volný čas
Přednáška o urbanistickém vývoji původního jádra sedmé pražské čtvrti od venkovského sídla přes ambice na velkoměstský rozvoj až po současný rozvrat. Ústřední téma představuje ztráta původního charakteru obce v důsledku jednostranně zaměřeného rozvoje, kdy stará zástavba ustoupila rozsáhlým dopravním stavbám, aniž však místo získalo novou tvář. Řeč bude o historické zástavbě starých Holešovic jako o rybářské vsi sevřené mezi kolejemi bubenského nádraží a travnatými břehy Vltavy, o proslulé holešovické elektrárně, o trojských mostech a rostoucí průmyslové čtvrti v sousedství. Zmíněny budou též odrazy místních reálií ve slovesné a písňové kultuře (město jako kulisa starších českých filmů, Jan Vodňanský, nový proletářský román Josefa Moníka). Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny