Pražské kytarové kvarteto

Hudba
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík.
Termíny